san pham chong tham ha noi, xu ly chong tham

SẢN PHẢM SIKA
  

 

 

 

 

 

SikaGrout®-214 -11

Vữa rót tự chảy, không co ngót

 

 

 

Sikaflex® Construction (AP)

Chất trám khe kết dính, đàn hồi

 

Sikaproof® Membrane

Màng chống thấm dạng lỏng gốc bitum

 

Sika® Chapdur®

Hóa chất tăng cứng mặt sàn

 

 

 

 

 Sikadur® 731

 

Sikadur® 752

 

 Sika® Latex TH 


SikaTop®-107 Plus

 

 

SẢN PHẢM HENKEL

 

 

  

Bituplus P

Màng khò nhiệt gốc Bitum

Băng cản nước

Polytex

Hóa chất chống thấm tường đứng

Màng tự dính HDPE

 

 

 

 

Polyflex

Hóa chất chống thấm 2 thành phần polyme

Polycoat

Sơn lót bitum gốc nước

 Polyprime SB

Sơn lót bitum gốc dầu

   

 

 

SẢN PHẢM VANDEX

 

 

 

 


 

 

Vandex UNI 1Z

Vữa sửa chữa

Vandex Super

Hóa chất chống thấm ngược

Vandex Expaseal B plug

Gioăng trương nở

Vandex Plug

Hóa chất xi măng đông cứng nhanh