Du an chong tham Ninh Binh

- Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Tài Anh, KCN Gian Khau, Ninh Binh

+ Cung cap vua sua chua thi cong chong tham mai

-Nhà may co khi Nam Thanh, KCN Gian Khau, Ninh Binh

+  Cung cap vua tu chay chong tham thi cong chong tham mai, seno, ban cong

- Nhà máy nghiền đá Đôlômitcanxit siêu mịn phụ gia cho các ngành hoá chất và nuôi trồng thuỷ sản, KCN Tam Diep, Ninh Binh

+ Thi cong chong tham ham bang tai

-Nhà máy cung cấp nước sạch Thành Nam

+ Cung cap phu gia be tong thi cong chong tham be loc......................