Chống thấm ngược, chong tham ha noi, chong tham nha ha noi, chong tham, xu ly chong tham

Quy trình thi công

 

 

Bước 1: Làm sạch bề mặt khu thấm, khoan và chôn ống thép.

 

 

Bước 2: Bơm ép hồ chống thấm 

 

 

Bước 3: Khóa áp và cắt ống bơm

 

 

Bước 4: Quét chống thấm bề mặt bằng sơn chống thấm Polyflex